Πολλές από τις αγγειακές παθήσεις δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένη συμπτωματολογία με αποτέλεσμα οι περισσότερες από αυτές να εντοπίζονται στους ασθενείς στα τελευταία τους στάδια.Βασικοί παράγοντες
που αποτελούν τις γενεσιουργούς αιτίες της πρόκλησης αγγειακών παθήσεων, είναι το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, ακόμη και η υπέρταση. Η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και βιολογίας, έχει προσφέρει σημαντικές λύσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων παθήσεων, με την εφαρμογή και επεμβατικών και μη, μεθόδων.

Το ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΝΕΥΡΙΣΜΑ εντοπίζεται στα τοιχώματα μιας εγκεφαλικής αρτηρίας, τα οποία είναι λεπτότερα από τα τοιχώματα των φυσιολογικών αγγείων, γεγονός που τα καθιστά εύθραυστα. Ο βασικότερος κίνδυνος που μπορεί να προκύψει από την ύπαρξη ανευρύσματος, είναι η πρόκληση εγκεφαλικής αιμορραγίας που είναι γνωστή με την ονομασία υπαραχνοειδής αιμορραγία.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πολύ σοβαρής κατάστασης, μπορεί να διεξαχθεί είτε ανοικτό χειρουργείο (κρανιοτομία), κατά το οποίο τοποθετείται ένα clip γύρω από το ανεύρυσμα, είτε να εφαρμοστεί εμβολισμός. Κατά τον εμβολισμό ο ασθενής τίθεται σε γενική αναισθησία, ώστε να εξασφαλιστεί η ακινησία του. Η επεμβατική διαδικασία εφαρμόζεται μέσω ενός ψηφιακού αγγειογράφου. Ο χειρουργός επεμβαίνει στη μηριαία αρτηρία οδηγώντας ειδικούς καθετήρες στο βασικό αγγείο, που κάνει τροφοδοσία στο ανεύρυσμα. Αργότερα με την χρήση μικροκαθετήρων, εισχωρεί στο ανεύρυσμα και τοποθετεί μικροσύρματα από πλατίνα, απελευθερώνοντάς τα στο ανεύρυσμα. Μόλις ολοκληρωθεί η επέμβαση ο ασθενής διανυκτερεύει σε δωμάτιο της κλινικής και μπορεί να πάρει εξιτήριο την επομένη μέρα.

 

 

Οι ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΕΙΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, αποτελούν ουσιαστικά ανωμαλία στα αγγεία του εγκεφάλου, συνθέτοντας ένα πλέγμα σαν κουβάρι. Τα ανώμαλα αγγεία έχουν ροπές να ραγίσουν, προξενώντας αιμορραγία ενώ εκδηλώνονται επίσης και με πονοκέφαλο, αλλά και κρίσεις επιληψίας.

Για την αντιμετώπιση της πάθησης μπορεί να χρειαστεί ο συνδυασμός επεμβατικών μεθόδων όπως ο εμβολισμός με την εφαρμογή του γ-Knife.

Η ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ, αφορούν αγγειακές αλλοιώσεις, στα πλαίσια αρτηριοσκλήρυνσης. Οι βλάβες που εκδηλώνονται εξαιτίας της πάθησης αυτής, μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και εγκεφαλικά επεισόδια. Η διάνοιξη αποφραγμένων ενδοκρανίων αποτελεί την σωτήρια λύση για την απόφραξη μεγάλων αρτηριακών βλαβών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

 Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ή αλλιώς εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι αρκετά συχνό στους κατοίκους των ανεπτυγμένων πόλεων. Οι κλάδοι του αορτικού τόξου και της εξωκράνιας μοίρας των καρωτίδων υπόκεινται
σε αθηροσκλήρωση. Η εγχειρητική διαδικασία της ενδαρτηρεκτομής της καρωτίδας σε προσφέρει την λύση στον πάσχοντα, καθώς υπερέχει κατά πολύ σε σχέση με την λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εφευρεθεί επεμβατικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων, οι οποίες ονομάζονται εμβολισμοί. Με αυτές τις μεθόδους περιορίστηκαν τα ανοιχτά χειρουργεία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων που αφορούν τον εγκέφαλο, ενώ μειώθηκε σημαντικά και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο νοσηλεύονται οι
ασθενείς για την ανάρρωσή τους.