Νευροχειρουργική είναι η ειδικότητα που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών του νευρικού συστήματος (χρόνιος πόνος, Πάρκινσον, Επιληψία, όγκος εγκεφάλου, δισκοκήλη), αντιμετωπίζει χειρουργικά τις παθήσεις του εγκεφάλου,του νωτιαίου μυελού και των περιφερικών νεύρων. Είναι μια από τις ταχύτερα εξελισσόμενες ιατρικές ειδικότητες, λόγω της τεράστιας προόδου στην μελέτη της λειτουργίας του νευρικού συστήματος και της προόδου της τεχνολογίας που αφορά τόσο το επίπεδο της ποιότητας του χειρουργικού εξοπλισμού, όσο και της ραγδαίας ανάπτυξης και εξέλιξης των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή παίζουν και οι νέες απεικονιστικές τεχνικές οι οποίες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται και κατά την διάρκεια των επεμβάσεων.

Από το 1994 εργάζομαι ως Νευροχειρουργός στο Διαγνωστικό κέντρο «ΥΓΕΙΑ», είμαι Επιστημονικός Υπεύθυνος, στο Διαγνωστικό και Νοσηλευτικό Κέντρο «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» στο τμήμα Νευροχειρουργικής, ενώ αποτελώ και μέλος της World Society of Stereotactic and Functional Neurosurgery.

Εξειδικεύομαι στη Λειτουργική Νευροχειρουργική που αφορά στην εμφύτευση ηλεκτροδίων εγκεφάλου και χρησιμεύουν στις παθήσεις του Ν. Πάρκινσον, της Δυστονίας και του Ιδιοπαθούς Τρόμου, στην Ακτινοχειρουργική με την εφαρμογή Gamma Knife. Επίσης ειδικεύομαι στους τομείς της Nευροδιέγερσης Νωτιαίου μυελού για την αντιμετώπιση του χρόνιου άλγους των άκρων, στη Μικροχειρουργική προσπέλαση της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας εγκεφάλου, για την αντιμετώπιση Ακουστικών Νευρινωμάτων και Μηνιγγιωμάτων, καθώς επίσης και στην Στερεοτακτική βιοψία όγκων εγκεφάλου, αλλά και στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης μέσω Ενδοσκοπικής, Διαδερμικής και Laser μεθόδου.

Βασικός στόχος μέσα από την ενασχόλησή μου με την Νευροχειρουργική επιστήμη, είναι η παροχή ιατρικής βοήθειας στους ανθρώπους που την χρειάζονται και εργάζομαι σκληρά, για να εξασφαλίσω γι’ αυτούς μια φυσιολογική ζωή.